Usluge tehničke podrške

U koliko imate potrebe za angažmanom personalnih resursa u IT sektoru Team Consulting vam može izaći u susret sa svojim profesionalnim kadrovima i kvalitetnim riješenjima. Vremenom smo profilisali svoje servise i usluge prema malim i srednjim klijentima koji trebaju profesionalnu podršku baziranu na paketima servisa koji će u isto vrijeme biti i pristupačni i kvalitetni. Vremenom smo stekli zadovoljne klijente koji mogu potvrditi našu uspješnost i kvalitet.

Usluga tehničke podrške se obračunava u radnim satima te je moguće zakupiti slijedeće profile:

  • IT Tehnićar.
  • IT sistem administrator 
  • IT mrežni administrator
  • Monter antena i mrežne opreme
  • Web programer 
  • IT i web Konsultant