OnLine sigurnost

Ova vrsta sigurnosti podrazumijeva siguran i neometan rad vaših računarskih resursa te sigurnost vaših podataka koji su "online", tj spojeni na neku vrstu računarske mreže, prvenstveno Internet. Samim spajanjem vaših resursa sa drugima, dolazite u rizik od neovlaštenog korištenja i zloupotrebe vaaše infrastrukture i podataka od strane neovlaštenih lica. Rizik se eksponencijalno povećava sa brojem priključenih lokacija i povećanjem broja priključenih uredjaja.

‌Stoga je vitalno preduprijediti pokušaje zloupotrebe proaktivnim mjerama od kojih su neke restrikcija i autorizacija pristupa, filtriranje sobraćaja, antivisrus i anti malware mjere.

‌Sa svaku privrednu aktivnost potrebno je osmisliti skup mjera koje će se osmisliti i projektnovati, realizovati te zatim rigorozno održavati. Takođe je potrebno pratiti aktivnosti u ovom smislu te preventivno djelovati prije nego se dese neželjene aktivnosti kao što je neovlašteno korištenje infrastrukture ili kradja i zloupotreba podataka.