Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja i uvjeti prodaje

Informacije o Kompaniji
Team Consulting d.o.o.
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
Email: info@team.ba
Telefon: +387 33 868 889


Opće odredbe

Team Consulting d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni team.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te sprovođenja finansijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice team.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da su saglasni sa Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web portala team.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinke, na mjestima gdje one kao takve postoje. 
Team Consulting d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Team Consulting d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija. 

Korištenjem sadražaja web shop portala Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Team Consulting d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: ukoliko se sa ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe ove Internetske stranice.

Team Consulting d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja. Zbog toga, savjetujemo Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja stranice i nakon objave na Internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Team Consulting d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Team Consulting d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na stranici ekskluzivno su pravo kompanije Team Consulting d.o.o. i zaštićeni su  autorskim pravom, žigom i dizajnom. Kopiranje, distibucija, povezivanje i objavljivanje bez prethodne saglasnosti kompanije Team Consulting d.o.o. je strogo zabranjeno i može dovesti do pokretanje sudskog postupka i kaznenog progona protiv počinitelja.


Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice team.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika, tako da Team Consulting d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE. 

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Team Consulting d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta, koji može nastati kao posljedica navedenog, u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju Team Consulting d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice. 

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Team Consulting d.o.o. neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz toga proizlaze.

Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Team Consulting d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Team Consulting d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.  

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke javne, a ne privatne prirode, i da uposlenici Team Consulting d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Team Consulting d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Team Consulting d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Team Consulting d.o.o zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka Team Consulting d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

   

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Team Consulting d.o.o.  će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.team.ba je registrirana domena firme Team Consulting d.o.o.


Team Consulting d.o.o. je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Team Consulting d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Team Consulting d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem team.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da ocijeni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem team.ba Internet stranice.

Sjedište Team Consulting d.o.o. je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno), u nadležnosti su suda u Sarajevu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, a koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim sprovođenjem, u nadležnosti Suda u Sarajevu.

  

Izjava o privatnosti

Team Consulting d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Team Consulting d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. 

 

Prikupljanje i korištenje informacija

Team Consulting d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje ste nam svojevoljno omogućili. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Registracija

Kako bi napravili rezervaciju ili poslali upit na ovoj Internet stranici, korisnik prethodno mora obaviti registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj Internet stranici te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka. 


Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

 

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge, možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kada se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke, osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

 

Linkovi

Ova Internet stranica sadrži linkove za povezivanje na druge Internet stranice. Molimo Vas da u obzir uzmete da Team Consulting ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovoj Internet stranici.

 

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, možda će biti zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera.

 

Sigurnost

Ova Internet stranica poduzima sve mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove Internet stranice zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka), ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Netscape Navigatora ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete nas kontaktirati putem e-maila info@team.ba.  

 


Posebna ponuda

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newslettere. Poštujući privatnost svojih korisnika, nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo Vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

 

Ispravci/ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici MOJ RAČUN ili slanjem e-maila na adresu info@team.ba.

 

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti, obavijest ćemo objaviti na naslovnici naše Internet stranice kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima, ako takvi postoje, otkrivamo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.