Sophos

Kompletna profesionalna sigurnosna rješenja za poslovne korisnike i za sve popularne operativne sisteme kao i platforme za mobilne uređaje Android i iOS Wndows. Sigurnosna rješenja za sve vrste poslovnih korisnika sa mogućnostima centralizovane administracije, bazirane na modularnim servisima i selektivnim nivoima zaštite i kontrole.

 • Sophos rješenja nude široki spektar nivoa zaštite
 • Moderno cloud riješenje Sophos Central
 • Vrhunsku zaštitu od ransomware napada InterceptX
 • Provjereno kvalitetnu zaštitu malicioznog softwera
 • Vrhunsku zaštitu od spama i napredno filtriranje mail saobraćaja
 • Centralizovana hardvare riješenja UTM 
 • Skalabilne i modularne komponente za fleksibino proširenje
 • Integrisani edukacioni sistem za korisnike
 • Centralizovano upravljanje i monitoring
 • Veoma napredno filtriranje mrežnog saobraćaja
 • Enkripcija važnih i povjerljivih dokumenata i saobraćaja
 • Napredna serverska zaštita
 • Sophos virtual sandbox za pokretanje potencijalnih prijetnji u sigurnom okruženju.


Team Consulting Silver Partner