REFERENT OPŠTIH, ADMINISTRATIVNIH I EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POSLOVA

Kratki opis posla: 
‌Referent opštih, administrativnih i ekonomsko-finansijskih poslova je direktno podređen direktoru firme i odgovoran je za ekonomsko-finansijsko poslovanje firme u skladu sa važećim propisima BiH. Posao podrazumijeva:
‌        - svakodnevni rad na svim finansijskim i računovodstvenim poslovima firme u saradnji sa agencijom za računovodstvo, 
‌        - svakodnevna korespondencija sa dobavljačima i kupcima, 
 ‌       - izrada ponuda, predračuna, računa, unos radnih naloga itd., 
 ‌       - raznoliko administrativno poslovanje, izrada različitih ugovora (za nabavku, za pružanje usluga, ugovora o radu zaposlenih itd.), pravnih akata (odluke, rješenja, saglasnosti itd.), kreiranje                 različitih poslovnih dopisa i sl. 
 ‌       - interno finansijsko izvještavanje menadžmenta firme Team Consulting.

‌Uslovi koje kandidat treba da ispunjava su: 
‌1. SSS završena srednja škola – opšteg smijera, knjigovodstvo i računovodstvo ili ekvivalent, 
‌2. Poznavanje rada u programu Pantheon, 
‌3. Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 
‌4. Dobro poznavanje rada na računaru 
‌5. Znanje engleskog jezika 
‌6. Razvijene vještine komunikacije i organizacione vještine 
‌7. Tačnost, preciznost, sistematičnost i temeljitost u radu 
‌8. Položen vozački ispit B kategorije 

‌Potrebna dokumentacija i način apliciranja: 

‌Svi zainteresovani za ovu poziciju trebaju poslati sljedeću dokumentaciju:
‌  • Pismo namjere
‌  • CV 
‌  • Kopiju diplome
‌  • Bar dva kontakta za osobe koje vas mogu preporučiti 

‌Konkurs ostaje otvoren do 30.03.2022. godine ili do popune radnog mjesta. 
‌Lokacija: Sarajevo 
‌Broj izvršilaca: 1
‌‌